بنر 1 wsre

گرافیت

واحد یکتا ذوب ایرانیان یکی از زیر مجموعه های گروه صنعتی صنایع ذوب ایران می باشد که فعالیت خود را در سال 1362 شمسی به منظور تامین مواد افزودنی صنایع چدن و فولاد آغاز نموده است .
این واحد شامل بخش های تولیدی و بازرگانی بوده که در واحد تولیدی:
فروسیلیس – جوانه زا زیرسینوک وانواع گرافیت و کک متالورژی تولید میگردد. همچنین در بخش های بازرگانی با توجه به تجربه کارشناسان این واحد هر یک از محصولات ازجمله فروآلیاژها¬  ازکشوری که دارای شرایط کیفی و قیمت مناسب تری نسبت به سایر رقبا داشته باشد شناسایی کرده و اقدام به واردات آن به کشورمی نماید.
درادامه تعدادی از محصولات این شرکت معرفی می شود که مطالعه آنها خالی از لطف نخواهد بود.
لذا امیدوار است بتوانیم در عرصه خدمات رسانی و جلب رضایت مشتریان بیش از پیش موفق باشیم .

آخرین رویدادها

راه اندازی سایت

راه اندازی سایت

راه اندازی سایتراه اندازی سایتراه اندازی سایتراه اندازی سایتراه اندازی سایتراه اندازی سایتراه اندازی سایتراه اندازی سایتراه اندازی سایتراه اندازی سایتراه اندازی سایتراه اندازی سایتراه اندازی سایتراه اندازی سایتراه اندازی سایت

‌دوشنبه‌، 04 بهمن 1395 ادامه مطلب