آنتراسیت کلسینه

عکس ها فایل ها ویدیو ها نظرات

آنتراسیت کلسینه

زغال سنگ آنتراسیت کلسینه شده یا زغال سنگ آنتراسیت کلسینه شده با گاز آنتراسیت کلسینه از زمره عناصر دارای کربن ثابت ،مقاومت در برابر اکسیداسیون قوی ،گوگرد و خاکستر کم ،استحکام مکانیکی بالا ،فعالیت شیمیایی بالا

نرخ بازیابی زغال سنگ با خلوص بالا ،که به دو صورت سوختی و افزودنی کربن در ذوب فولاد و ریخته گری استفاده می شود 

کربن ثابت ممکن است به بالای 95% هم برسد


 

 

Calsined Anthrasite
90-92 C
1 S
8 Ash
0.1 Moisture
1 - 5  Size

اخبار مرتبط