فرو فسفر

عکس ها فایل ها ویدیو ها نظرات

فرو فسفر
فرو فسفر

 

فرو فسفر (FeP) محصول جانبی تولید فسفر زرد است یا با  گداختن سنگ فسفات و سنگ آهن در کوره های انفجاری تولید می شود فرو فسفر (FeP)در صنعت متالورژی اساسا به عنوان عامل آلیاژ ساز و اکسیژن زدا  در فولاد ها استفاده می شود همچنین  این آلیاژها برای تولید محصولات فسفاتی در تولیدات شیمیایی یا در تولید رنگ متالیک به عنوان افزودنی ،و در  فولاد سازی به عنوان افزودنی ها در فرایندریخته گری استفاده می شود.

فرو بورها  به عنوان یک افزودنی برای فرایند تولید فلزات آب دوست چنرین خاصیت مطلوب را به آلیاژ جدید ارائه می کند. یکی از مزایای اصلی اضافه کردن فرو بورها به یکک آلیاژ این است که این ماده می تواند پایداری مغاطیسی الیاژ نهانی را به طور قابل توجهی افزایش می دهد . که آن را برای آهن ربا های Nd-FE-B ایده آل می نماید . به علاوه اضافه کردن فرو بور به یک آلیاژ توانایی آب دهی عمیق آلیاژ را به شدت افزایش می دهد آخرین خاصیتی که با اضافه کردن فرو بور به آلیاژ تحت تاثیر قرار می گیرد این است که آلیاژبه شدت در مقابل شست و شو مقاوم می شود . معمول ترین استفاده فرو بور ،در کنار صنعت فولاد تولید آهنربا هاست . در تولید آهن رباها اضافه کردن فرو بور به طور  قابل توجهی پایداری محصول نهایی را افزایش می دهد. 

 

 

 Ferro phosphorus 
23-26 % P
70-71 
Fe
2.6 %
Mn
0.02 %
S
0.05 %
C
1.76 %
Si
10-60 mm
Size

 

Ferro phosphorus
19-23 % P
70-71 Fe
3-4 % Mn
0.1 % S
0.4 % C
4-5 % Si
10-60 mm Size

 

اخبار مرتبط