فرو سیلیس

عکس ها فایل ها ویدیو ها نظرات

فرو سیلیس

 


فرو سیلیس 

فرو سیلیکون یکی از انواع فرو آلیاژها ،حاوی 60 تا 80 درصد وزنی سیلیکون است .

این آلیاژحاصل احیای سیلیکون از سنگ سیلیس و یا ماسه سیلیسی در بستری از فولاد مذاب می باشد.

فرو سیلیکون با مقدار سیلیسیوم بالای 50% در کوره های قوس الکترونیک و در مقادیر کمتر از 20% در کوره های بلند

تولید می گردد .

در صد سیلیکون در فرو سیلیکون به طور معمول معمول 75 درصد است . 

و این درجات معمولا دارای 2 درصد ناخالصی آلومینیوم و کلسیم هستند .

فروسیلیکون بعنوان منبع سیلیکون در مذاب و برای احیای فلزات از اکسیدهای آنها و همچنین برای جلوگیری از اکسیداسیون فولاد و آلیاژهای فولادی بکار می روند 

فرو سیلیکون همچنین جهت جلوگیری از فرو سیلیکون در چدن ها باعث باعث بالا رفتن سرعت کاربیدسازی می گردد.

 

Ferro Silicon
70-75 % Si
2 % max Ai
0.05 % P
0.04 % S
0.2 % C

10-60 

3-10

0-3

Size

 

                     انواع جوانه زا 

 

  •  زیرسینوک (زیرکونیومی )
  • باربومی 
  • استرانسیومی
  • سریمی 
  • کلسیمی 

 

 

 

 

Ferro Silicon
70-75 % Si
2 % max Ai
0.05 % P
0.04 % S
0.2 % C

10-60 

3-10

0-3

Size

اخبار مرتبط