شرکت  یکتا  ذوب  ایرانیان   با  بیش  از  ۳۰  سال  سابقه   در  واحد  تهیه  و توزیع   و   تولید   مواد  اولیه   مورد  نیاز  صنایع  ریخته  گری  و  فولاد سازی     مشغول  به  فعالیت  می  باشد   این  شرکت   با  بکار گیری  مهندسبن با  سابقه  و  شناخت  کافی   از  نیازهای   کارخانجات  تولید  چدن  و  فولاد  سعی  نموده که  مواد  اولیه  مورد  نیاز  را  مطابق با  استانداردهای  جهانی  تولید  و  یا  در  بخش  بازرگانی  از  منابع  و  کارخانجات معتبر خریداری و با قیمت مناسب به  صورت  ریالی  و ارزی  در اختیار واحدهای  تولید کننده داخلی  و خارجی قرار دهد

شرکت  یکتا  ذوب  ایرانیان   با  بیش  از  ۳۰  سال  سابقه   در  واحد  تهیه  و توزیع   و   تولید   مواد  اولیه   مورد  نیاز  صنایع  ریخته  گری  و  فولاد سازی     مشغول  به  فعالیت  می  باشد   این  شرکت   با  بکار گیری  مهندسبن با  سابقه  و  شناخت  کافی   از  نیازهای   کارخانجات  تولید  چدن  و  فولاد  سعی  نموده که  مواد  اولیه  مورد  نیاز  را  مطابق با  استانداردهای  جهانی  تولید  و  یا  در  بخش  بازرگانی  از  منابع  و  کارخانجات معتبر خریداری و با قیمت مناسب به  صورت  ریالی  و ارزی  در اختیار واحدهای  تولید کننده داخلی  و خارجی قرار دهد
" /> یکتا ذوب ایرانیان | یکتاذوب ایرانیان

یکتا ذوب ایرانیان

عکس ها فایل ها ویدیو ها نظرات

یکتا ذوب ایرانیان
شرکت  یکتا  ذوب  ایرانیان   با  بیش  از  ۳۰  سال  سابقه   در  واحد  تهیه  و توزیع   و   تولید   مواد  اولیه   مورد  نیاز  صنایع  ریخته  گری  و  فولاد سازی     مشغول  به  فعالیت  می  باشد   این  شرکت   با  بکار گیری  مهندسبن با  سابقه  و  شناخت  کافی   از  نیازهای   کارخانجات  تولید  چدن  و  فولاد  سعی  نموده که  مواد  اولیه  مورد  نیاز  را  مطابق با  استانداردهای  جهانی  تولید  و  یا  در  بخش  بازرگانی  از  منابع  و  کارخانجات معتبر خریداری و با قیمت مناسب به  صورت  ریالی  و ارزی  در اختیار واحدهای  تولید کننده داخلی  و خارجی قرار دهد

شرکت  یکتا  ذوب  ایرانیان   با  بیش  از  ۳۰  سال  سابقه   در  واحد  تهیه  و توزیع   و   تولید   مواد  اولیه   مورد  نیاز  صنایع  ریخته  گری  و  فولاد سازی     مشغول  به  فعالیت  می  باشد   این  شرکت   با  بکار گیری  مهندسبن با  سابقه  و  شناخت  کافی   از  نیازهای   کارخانجات  تولید  چدن  و  فولاد  سعی  نموده که  مواد  اولیه  مورد  نیاز  را  مطابق با  استانداردهای  جهانی  تولید  و  یا  در  بخش  بازرگانی  از  منابع  و  کارخانجات معتبر خریداری و با قیمت مناسب به  صورت  ریالی  و ارزی  در اختیار واحدهای  تولید کننده داخلی  و خارجی قرار دهد


شرکت  یکتا  ذوب  ایرانیان   با  بیش  از  ۳۰  سال  سابقه   در  واحد  تهیه  و توزیع   و   تولید   مواد  اولیه   مورد  نیاز  صنایع  ریخته  گری  و  فولاد سازی     مشغول  به  فعالیت  می  باشد   این  شرکت   با  بکار گیری  مهندسبن با  سابقه  و  شناخت  کافی   از  نیازهای   کارخانجات  تولید  چدن  و  فولاد  سعی  نموده که  مواد  اولیه  مورد  نیاز  را  مطابق با  استانداردهای  جهانی  تولید  و  یا  در  بخش  بازرگانی  از  منابع  و  کارخانجات معتبر خریداری و با قیمت مناسب به  صورت  ریالی  و ارزی  در اختیار واحدهای  تولید کننده داخلی  و خارجی قرار دهد